Benvinguts al Centre d’Educació per a Persones Adultes, CEPA Artà. Va obrir les seves portes com a centre independent el 2009-2010. Aquest centre comparteix les instal·lacions de l’IES Llorenç Garcíasi Font.Va néixer a partir de la iniciativa del seu director, en Jaume Alzina, i amb el suport del seu equip directiu, als qui agraïm la seva constant col·laboració.

primi sui motori con e-max.it
Top Panel
Divendres, 28 Febrer 2020
NOTÍCIES
DESTACATS
CONTACTE
FOTOGRAFIES
A+ R A-

Informàtica Inicial

CURS INFORMÀTICA INICIAL

OBJECTIUS, CONTINGUTS, TEMPORITZACIÓ, CRITERIS D'AVALUACIÓ, METODOLOGIA I ACTIVITATS:

L'objectiu del curs és iniciar en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació persones sense coneixements, o molt elementals, d'informàtica.

La metodologia consisteix, bàsicament, en l'exposició dels continguts del curs a través, sempre que sigui possible, de documents i/o manuals de caire públic, així com en la resolució d'activitats pràctiques per part de l'alumnat.

La durada del curs és d'un quadrimestre, és a dir, unes 17 setmanes. Cada setmana es dedicaran al curs dues sessions d'1 hora i quart cada sessió.

Donat que el curs pertany a ensenyaments no formals de centres d'educació de persones adultes no s'estableixen uns criteris d'avaluació i promoció específics. No obstant això, el seguiment de l'alumnat per part del professor durant el desenvolupament de les sessions actuarà com a criteri d'avaluació per fer possibles reajustaments de metodologia i/o temporització per assolir l'objectiu proposat.

Els continguts i la temporització prevists s'estructuren segons les següents unitats didàctiques:

UD 1: Iniciació al maneig de l'ordinador

 1. Introducció al sistema operatiu.

 1. Elements de l'ordinador (maquinari).

 1. Funcionament de l'ordinador (programari).

 1. Finestres, menús, enllaços.

 1. Unitats, directoris i arxius.

 1. Aplicacions.

UD 2: Processador de texts

 1. Característiques Writer.

 1. Funcions principals de Writer.

 1. Configurar una pàgina  i donar format a un text.

 1. Inserir objectes, imatges...

 1. Crear Taules.

UD 3: INTERNET i correu electrònic bàsic

 1. Introducció a Internet. 

 1. Característiques dels navegadors.

 1. Cercar informació.

 1. Descarregar informació.

 1. Descarregar programes.

 1. Correu electrònic.