Benvinguts al Centre d’Educació per a Persones Adultes, CEPA Artà. Va obrir les seves portes com a centre independent el 2009-2010. Aquest centre comparteix les instal·lacions de l’IES Llorenç Garcíasi Font.Va néixer a partir de la iniciativa del seu director, en Jaume Alzina, i amb el suport del seu equip directiu, als qui agraïm la seva constant col·laboració.

primi sui motori con e-max.it
Top Panel
Divendres, 28 Febrer 2020
NOTÍCIES
DESTACATS
CONTACTE
FOTOGRAFIES
A+ R A-

Informàtica bàsica

CURS INFORMÀTICA BÀSICA

tic6

OBJECTIUS, CONTINGUTS, TEMPORITZACIÓ, CRITERIS D'AVALUACIÓ, METODOLOGIA I ACTIVITATS:

L'objectiu del curs és ampliar coneixements en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació a persones amb coneixements elementals.

La metodologia consisteix, bàsicament, en l'exposició dels continguts del curs a través, sempre que sigui possible, de documents i/o manuals de caire públic, així com en la resolució d'activitats pràctiques per part de l'alumnat.

La durada del curs és d'un quadrimestre, és a dir, unes 17 setmanes. Cada setmana es dedicarà al curs una única sessió de 2 hores.

Donat que el curs pertany a ensenyaments no formals de centres d'educació de persones adultes no s'estableixen uns criteris d'avaluació i promoció específics. No obstant això, el seguiment de l'alumnat per part del professor durant el desenvolupament de les sessions actuarà com a criteri d'avaluació per fer possibles reajustaments de metodologia i/o temporització per assolir l'objectiu proposat.

Els continguts i la temporització prevists s'estructuren segons les següents unitats didàctiques:

UD 1: Les computadores (2s)

 1. Maquinari. (0.5s)

 2. Programari: sistemes operatius i aplicacions. (0.5s)

 3. Revisió d'aplicacions clàssiques. (1s)

UD 2: Processador de texts (5s)

 1. Característiques Writer. (1s)

 1. Configurar una pàgina  i donar format a un text. (2s)

 1. Inserir objectes, imatges, taules. (2s)

UD 3: Full de càlcul (5s)

 1. Característiques de Calc. (1s)

 1. Funcions principals de Calc. (2s)

 1. Gràfics amb Calc. (2s)

UD 4: INTERNET i correu electrònic (5s)

 1. Introducció a Internet i als navegadors. (1s)

 1. Els cercadors d'informació. (2s)

 1. Correu electrònic. (2s)