Benvinguts al Centre d’Educació per a Persones Adultes, CEPA Artà. Va obrir les seves portes com a centre independent el 2009-2010. Aquest centre comparteix les instal·lacions de l’IES Llorenç Garcíasi Font.Va néixer a partir de la iniciativa del seu director, en Jaume Alzina, i amb el suport del seu equip directiu, als qui agraïm la seva constant col·laboració.

primi sui motori con e-max.it
Top Panel
Dissabte, 18 Gener 2020
NOTÍCIES
DESTACATS
CONTACTE
FOTOGRAFIES
A+ R A-

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2016-2017

ofertaFormativaVOFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2016-2017

Polsa aquí per veure el Full informatiu

Polsa aquí per veure el document en PDF

 

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral

Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h

Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 03/10/2016 Final: 10/02/2017

Segon quadrimestre:

Inici: 20/02/2016 Final: 22/06/2017

Preu: 30 € en concepte de material

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral.

Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Lloc: Escoles Velles, Son Servera

Horari: De dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00

Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 03/10/2016 Final: 10/02/2017

Segon quadrimestre:

Inici: 20/02/2016 Final: 22/06/2017

Preu: 30 € en concepte de material

Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

CATALÀ. ACOLLIDA LINGÜÍSTICA / NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc: CEPA Artà / Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: 2 hores setmanals

Horari: Dimecres de 19:35 a 21:25h.

Inici: 05/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:15 € en concepte de material

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc: CEPA Artà / Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: 2 hores setmanals

Horari: Dimarts de 16:30 a 17:25h i divendres de 18:20-19:15h

Inici: 04/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 15€ en concepte de material

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 3 hores setmanals

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimecres de 16:30-17:25 i Dijous de 16:30- 18:20

Inici: 05/10/2016 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 15€ en concepte de material

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en que es fa la prova

Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a la UIB

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: màxim 13h setmanals.

Horari: De dilluns a dijous dins la franja de 16.30 a 21.30h

Inici: 03/10/2016 fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€ per mòdul en concepte de material

CASTELLÀ PER ESTRANGERS.

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals

Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit. El nivell s’ajustarà a la demanda majoritària del grup.

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimecres de 17:25 a 19:15h

Hores: 2 hores setmanals

Inici: 05/10/2016 Final: 14/06/2016

Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS I

Destinataris: persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El curs correspon a un nivell A1 del MECR

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.

Hores: 3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:50h

Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017

Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès . El curs correspon a un nivell A1+ del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.

Hores: 3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:20

Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017

Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS III

Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès. El curs correspon a un nivell A2/A2+ del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.

Hores: 3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:50h

Inici: 03/10/2016 Final: 14/06/2017

Preu: 15€ en concepte de material

ALEMANY I

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany. El curs correspon a un nivell A1 del MECR

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit

Hores: 3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30h

Inici: 17/10/2016 Final: 31/05/2017

Preu: 15€ en concepte de material

ALEMANY II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany. El curs correspon a un nivell A1+ del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI

Hores: 3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dijous de 18:30 a 20:00h

Inici 17/10/2016 Final: 29/05/2017

Preu: 15€ en concepte de material

ALEMANY III

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany i volen millorar les seves destreses comunicatives en contextos com hotels, restaurants i tendes turístiques, etc. El curs correspon a un nivell A2 del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobretot a nivell oral.

Hores: 2 hores setmanals

Horari: Dimecres de 18:30 a 20:30h

Inici: 19/10/2016 Final: 31/05/2017

Preu: 15€ en concepte de material

INFORMÀTICA INICIAL. Iniciació al maneig de l’ordinador, processador de textos, internet i correu electrònic bàsic

Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.

Hores: 2,5 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:45h

Inici: 17/10/2016 Final: 31/05/2017

Preu: 15€

INFORMÀTICA BÀSICA. Maneig de l’ordinador, Internet i correu electrònic, tractament d’imatges, creació d’àlbums digitals... segons les preferències de l’alumnat

Destinataris: persones amb un mínim de coneixements d’informàtica interessades a ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.

Hores: 2,5 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:20h

Inici: 17/10/2016 Final: 31/05/2017

Preu: 15€

TALLER CONÈIXER ARTÀ. Donar els fonaments per conèixer i interpretar els elements del patrimoni natural i històric del municipi artanenc, la seva singularitat i les seves característiques. Es tracta de coneixements bàsics que permetran als assistents identificar els trets fonamentals del medi físic i natural així com les diferents fases històriques del nostre passat amb especial atenció a l’estudi i la descripció de les restes arqueològiques i monumentals.

Curs impartit per l’historiador Jaume Alzina

Hores: 2 hores setmanals

Horari: Dimecres de 18:00 a 20:00h

Inici: : 05/10/2016 Final: 14/06/2017

Preu: 15€

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC/ PARELLES LINGÜÍSTIQUES

Aquest any com a novetat posam a la vostra disposició un servei de voluntariat lingüístic per oferir-vos la possibilitat d’ajudar a altres en l’aprenentatge i la pràctica de la vostra llengua materna, a l’hora que també oferim la possibilitat per practicar una llengua diferent a la materna.

Us podeu apuntar en el moment de la matrícula a la llista corresponent i us avisaran per fer una reunió que servirà de punt de trobada i partida per a tots els participants; tant si voleu compartir amb altres la vostra llengua, com si voleu practicar una llengua diferent a la vostra.

PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU

El CEPA Artà és centre avaluador de les proves de competències clau de nivell 2 i 3, que permeten accedir als certificats de professionalitat. Les convocatòries que tindran lloc aquest curs són:

           

4 i 5     d’octubre de 2016

            12 i 13 de desembre de 2016

            30 i 31 de gener de 2017

            3 i 4     d’abril de 2017

            3 i 4     de juliol de 2017

La matrícula per a les proves la podeu realitzar tant al centre com a les oficines del SOIB

Per a més informació podeu dirigir-vos al SOIB o consultar la pàgina web del SOIB seguint aquest enllaç

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2558995&coduo=1464&lang=ca

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font)

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes:          del 5 al 12 de setembre de 2016

Nous alumnes:           del 13 al 27 de setembre de 2016

Horari:                        De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

                                   Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes:        del 13 al 17 de febrer de 2017

Horari:                        De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

                                   Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.

Per català C1: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.

Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00

www.cepaarta.cat

 

IMPORTANT: Els cursos que no tinguin suficient matrícula per poder-se impartir seran anul·lats